CELI – egzaminy z włoskiego

Progres jest Autoryzowanym Centrum Egzaminowania CELI (numer centrum 658). Egzaminy CELI (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana) organizowane są przez Uniwersytet dla Obcokrajowców w Perugii na sześciu stopniach zaawansowania i odbywają się w marcu, czerwcu oraz w listopadzie w siedzibie Progresu. Egzaminy oceniane są przez Uniwersytet w Perugii we Włoszech, skąd przychodzą Certyfikaty.

Zapisy na egzaminy prowadzi sekretariat Progresu.

Egzamin CELI

Certyfikaty CELI stanowią dokument potwierdzający znajomość włoskiego jako języka obcego. Są one adresowane do wszystkich obcokrajowców, obywateli włoskich zamieszkałych za granicą (potomków włoskich emigrantów) oraz imigrantów we Włoszech.

Egzaminy opracowane są przez Uniwersytet dla Obcokrajowców w Perugii (Universita per Stranieri di Perugia) i przeprowadzane na 6 stopniach zaawansowania zgodnych z Europejską Klasyfikacją Poziomów (CEF) oraz poziomami kompetencji językowej ALTE Association of Language Testers in Europe.

Zapisy na egzaminy CELI są otwarte dla wszystkich chętnych, również dla osób nie uczących się w szkole Progres. Nasi słuchacze mogą przystąpić do egzaminu po ukończonym kursie, natomiast osoby zapisujące się na egzamin bez kursu powinny znać wymogi egzaminów na poszczególnych poziomach.

Warunkiem rejestracji jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty za egzamin. Wypełniony formularz można przesłać do nas na adres e-mail (info@progres.edu.pl) lub na adres pocztowy (liczy się data wpłynięcia formularza, a nie data stempla pocztowego).

Kandydaci, którzy dostarczą dokumenty lub dokonają wpłaty po wyznaczonych terminach nie będą mogli przystąpić do egzaminu w najbliższej sesji.

Koszt egzaminu 540 zł (zastrzegamy sobie prawo zmiany kwoty w przypadku znaczącego wzrostu kursu EURO).
Opłaty za egzamin należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy szkoły:
Progres, ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
Numer rachunku w Alior Bank: 63 2490 0005 0000 4500 8372 1205

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.

Do pobrania

Harmonogram egzaminów CELI w 2017 r.:

Sesja letnia:
Termin egzaminu CELI (poziom 1,2,3,4,5): 19 czerwca 2017 r.
Zapisy do dnia:  5 maja 2017 r.

Sesja jesienna:
Termin egzaminu CELI (poziom 1,2,3,4,5): 20 listopada 2017 r.
Zapisy do dnia: 16 października 2017 r.

Swą popularność wśród akademickiej młodzieży Perugia zawdzięcza funkcjonowaniu w mieście dwóch dużych uniwersytetów: typowego uniwersytetu włoskiego (Universita degli Studi di Perugia) i jednego z dwóch rządowych uniwersytetów w Italii kształcących wyłącznie obcokrajowców w zakresie filologii, historii, kultury włoskiej – Universita per Stranieri di Perugia. Uniwersytet dla Obcokrajowców, założony w 1921 roku przez Astorre Lupattelli, miał za zadanie propagować kulturę włoską na świecie, stąd do dziś rząd w dużym stopniu finansuje uczelnię, a dobór lektorów podlega surowym regułom. Przez wiele lat był to jedyny tego typu uniwersytet we Włoszech.

Uniwersytet w Perugii współpracuje w zakresie różnych programów stypendialnych (najwięcej Socrates/Erasmus) z ponad setką europejskich szkól wyższych, stąd towarzystwo jest tu prawdziwie międzynarodowe. Większość żaków przybywających na stypendium do Universita degli Studi di Perugia musi najpierw odbyć kurs językowy na Universita per Stranieri, bowiem wszystkie ćwiczenia, wykłady, seminaria i w końcu także egzaminy są prowadzone wyłącznie w języku włoskim. Uniwersytet przez lata funkcjonowania wypracował 5 stopniowy system egzaminowania, który jest zgodny z poziomami Rady Europy (Common European Framework).