42 630 28 80, 42 632 88 97, 600 010 189 info@progres.edu.pl

Komunikacja – Coffee&Chat

90 godzinny kurs oparty jest na nauczaniu języka na bazie wybranego tematu do dyskusji w oparciu o materiały audiowizualne, na podstawie których wprowadzane i ćwiczone jest również słownictwo oraz istotne struktury. Szkoła  proponuje zajęcia  zajęcia z lektorem polskim lub z native speaker’em.