Filia na Bałutach

Centrum Językowe PROGRES Filia w Szkole Podstawowej nr 142 przy ul. Łupkowej 6 zaprasza:

Kursy językowe dla dzieci

Zapraszamy na na zajęcia językowe dla dzieci klas I – VI.

Pakiet korzyści

 • łączymy zabawę z ćwiczeniami językowymi
 • zachęcamy najmłodszych do nauki i motywujemy do posługiwania się
  językiem obcym
 • kładziemy nacisk na komunikację – przełamanie bariery językowej
 • udostępniamy do dyspozycji dzieci i rodziców platformę e-learningową z dodatkowymi materiałami multimedialnymi (piosenki, filmy, gry itp.)
 • przygotowujemy do międzynarodowych egzaminów językowych
 • jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami

Gwarantujemy zajęcia w małych grupach dostosowane do aktualnego poziomu umiejętności językowych oraz wieku dzieci.

Cena 359 zł za semestr zajęć (30 godzin lekcyjnych) za osobę w grupie 8-12 osób.

Zajęcia w mniejszych grupach – koszt zajęć wg kalkulacji w zależności od liczebności grupy:

W grupie 6-osobowej 20 zł/osobę/za lekcję 45 min

W grupie 5-osobowej 23 zł/osobę/za lekcję 45 min

W grupie 4-osobowej 28 zł/osobę/za lekcję 45 min

W grupie 3-osobowej 35 zł/osobę/za lekcję 45 min

W grupie 2-osobowej 45 zł/osobę/za lekcję 45 min

zajęcia płatne za 30 godzin w semestrze, przykładowo:

jeśli zbierze się grupa 5-osobowa, to koszt kursu w semestrze dla 1 osoby wyniesie 690 zł.

Plan zajęć językowych dopasowany jest do planu lekcji w szkole.

Kontakt

Na kurs można się zapisać przy pomocy elektronicznej rezerwacji:


formularz zgłoszeniaZapisy online

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu www.progres.edu.pl/kontakt

{:}{:gb}Welcome to PROGRES Language Center Primary School no. 142 branch, located at 6 Łupkowa St.

Language courses for children

Welcome to English and German classes for children from pre-school to 6th grade.

Benefits package

 • We combine play with language exercises
 • We encourage kids to learn and we motivate them to use a foreign language
 • We stress the importance of communication – breaking the language barrier
 • We provide access to the e-learning platform for kids and their parents where they can find additional multimedia material (songs, films, games, etc.)
 • We offer preparation for international language examinations
 • We keep in constant touch with the parents

W guarantee classes in small groups adjusted to the actual level of language proficiency and the age of the children.

Cena 359 zł za semestr zajęć (30 godzin lekcyjnych) za osobę w grupie 8-12 osób.

Zajęcia w mniejszych grupach – koszt zajęć wg kalkulacji w zależności od liczebności grupy:
W grupie 6-osobowej 20 zł/osobę/za lekcję 45 min
W grupie 5-osobowej 23 zł/osobę/za lekcję 45 min
W grupie 4-osobowej 28 zł/osobę/za lekcję 45 min
W grupie 3-osobowej 35 zł/osobę/za lekcję 45 min
W grupie 2-osobowej 45 zł/osobę/za lekcję 45 min

zajęcia płatne za 30 godzin w semestrze, przykładowo:
jeśli zbierze się grupa 5-osobowa, to koszt kursu w semestrze dla 1 osoby wyniesie 690 zł.

The classes take place in the mornings and afternoons and the language classes schedule is adjusted to the school’s class schedule.

Contact

Course registration through our electronic reservation:
formularz zgłoszeniaOnline registration:

For further information, please contact www.progres.edu.pl/gb/kontakt

{:}