Nauczanie w przedszkolach | Szkoła Języków Obcych Progres

Nauczanie w przedszkolach

Oferta nauczania przedszkolnego

dzieci

Cele kursu

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu różni się w znaczny sposób od nauczania w późniejszych latach edukacji szkolnej. Podczas pracy z przedszkolakami koncentrujemy się na nauczaniu dwóch sprawności – są nimi słuchanie i mówienie – z czego nadrzędną jest umiejętność rozumienia ze słuchu.

Rozwój umiejętności słuchania ma na celu oswojenie dzieci z brzmieniem języka angielskiego oraz zapoznanie ich z poprawną wymową i intonacją języka angielskiego. Dzieci po kursie przedszkolnym powinny:

– potrafić rozpoznawać brzmienie i melodię języka angielskiego
– rozumieć proste polecenia w języku angielskim i właściwie na nie reagować (także pozawerbalnie)
– rozumieć wprowadzone podczas kursu słownictwo
– rozpoznawać piosenki, wierszyki i rymowanki
– rozumieć sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami

Rozwój umiejętności mówienia polega na powtarzaniu przez dzieci słów, zwrotów, prostych wierszyków, odgrywania prostych scenek komunikacyjnych. Należy jednak unikać zmuszania dzieci do mówienia. Dziecko po kursie przedszkolnym powinno:

 • potrafić nazywać obiekty w najbliższym otoczeniu
 • powtarzać proste zwroty często używane w klasie
 • recytować wierszyki i rymowanki, śpiewać piosenki
 • odgrywać krótkie scenki ćwiczone na zajęciach.

Ucząc dzieci pamiętamy, że będzie to głównie nauka poprzez zabawę, jest ona bowiem jedyną czynnością, które dziecko traktuje poważnie. Nauczanie języka angielskiego w Przedszkolu odbywa się więc w formie zabawy stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchomiającej zdolności naśladowcze dziecka, z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych: plansz tematycznych, słowników obrazkowych, środków audio i wideo oraz innych materiałów specjalnie dostosowanych do nauczania dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Nauka odbywa się bez podręczników, a zajęciom towarzyszą piosenki (np. Super Simple Songs) oraz popularne rymowanki angielskie.

Przed rozpoczęciem zajęć

 • oferujemy bezpłatne zajęcia pokazowe dla rodziców
 • określamy poziom zaawansowania językowego dzieci
 • dostosujemy zajęcia do programu pracy przedszkola
 • udostępniamy rodzicom program kursu
 • udostępniamy rodzicom platformę e-learningową

Cena zajęć zawiera:

 • wyposażenie sali do zajęć w plakaty edukacyjne, plansze itp.
 • dostarczenie do placówki programów nauczania
 • pomoc w organizowaniu uroczystości przedszkolnych z udziałem dzieci
 • dostęp do dziennika internetowego z kontrolą programu zajęć, frekwencji dziecka i płatności
 • dostęp do bieżących informacji dotyczących realizowanego materiału
 • lekcje pokazowe na początku każdego roku szkolnego oraz lekcję otwartą na zakończenie
 • konsultacje z lektorami

Demonstracja platformy e-learningowej

Aby sprawdzić jak może wygląda lekcja pokazowa na naszej platformie, prosimy o zarejestrowanie się na poniższej stronie i kliknięcie na link aktywacyjny wysłany e-mailem:

elearning.progres.edu.pl/login/signup.php?ref=Przedszkole

ZAPRASZAMY