{:pl}Partnerzy{:}{:gb}Partners{:} | Szkoła Języków Obcych Progres

{:pl}Partnerzy{:}{:gb}Partners{:}

{:pl}Szczycimy się współpracą z wieloma firmami i wierzymy, że profesjonalizm w podejściu do nauczania przekona inne przedsiębiorstwa do podjęcia z nami współpracy.

Do tej pory z naszej ofert skorzystały m.in: Era GSM, Unibud, Rossmann, Dialog – Telefonia Lokalna, Deutsche Bank, Polski Komitet Normalizacyjny, InterPrint Polska, Provimi Holding Polska, Apsys Polska, Hotel Ibis (Hekon), Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Mitex S.A; Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi, Biuro Ochrony Mienia Trezor, Selgros, Start People, Philips Polska, DHL, Amcor Rentsch Polska, Brzezińska, Narolski, Mariański Adwokaci, PGE-Elektra S.A., RR Donnelly, Dalkia, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i inne.{:}{:gb}We are proud to be collaborating with numerous companies and we believe that our professional approach to teaching will attract other corporations and encourage them to work with us.

So far, the list of our clients includes the following companies: Era GSM, Unibud, Rossmann, Dialog – TelefoniaLokalna, Deutsche Bank, PolskiKomitetNormalizacyjny, InterPrintPolska, Provimi Holding Polska, ApsysPolska, Hotel Ibis (Hekon), PowiatowyUrządPracy w Łodzi, Mitex S.A; GrupowaOczyszczalniaŚcieków w Łodzi, BiuroOchronyMieniaTrezor, Selgros, Start People, Philips Polska, DHL, Amcor RentschPolska, Brzezińska, Narolski, MariańskiAdwokaci, PGE-Elektra S.A., RR Donnelly, Dalkia, Land Management Office of the Municipality of Łódź, Voivodship Labor Office in Łodź, and more.{:}