42 630 28 80, 42 632 88 97, 600 010 189 info@progres.edu.pl

Higher Intermediate – średnio zaawansowany (B1+)

Poziom ten przeznaczony jest dla osób, które ukończyły w Progresie poziom Intermediate B1 (lub zostaną zakwalifikowane na ten poziom na podstawie testu). Higher Intermediate jest poziomem pomostowym między poziomem średnio zaawansowanym (Intermediate B1) i zaawansowanym B2 (w Progresie: Upper Intermediate lub Egzaminacyjny B2). Stanowi on optymalne rozwiązanie dla osób średnio zaawansowanych, które mimo dobrze opanowanej gramatyki mają problemy z umiejętnościami komunikacyjnymi (mówieniem i słuchaniem). Szczególną uwagę zwracamy na rozwój komunikacji, nauki zwrotów i wyrażeń używanych w języku codziennym, z dużym uwzględnieniem języka idiomatycznego.

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne oraz szereg kartkówek. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie Upper Intermediate B2 lub Egzaminacyjny B2.

Podręcznik: New Cutting Edge Upper Intermediate (Pearson Longman)

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych
(podzielonych na 2 semestry po 60 godzin).