Egzaminacyjny (B2) - Szkoła Języków Obcych Progres

Egzaminacyjny (B2)

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu na poziomie B2 (FCE / TELC). Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zdawać egzamin w najbliższej sesji letniej i są przygotowane na to by poświecić sporo czasu na pracę własną. Kurs obejmuje pracę z podręcznikiem oraz przykładowymi testami egzaminacyjnymi, bieżące prace domowe (zadawane przez lektora na każdych zajęciach) oraz tak zwane testy domowe – cotygodniowy zestaw ćwiczeń testowych, które każdy słuchacz ma obowiązek samodzielnie rozwiązać w domu, a które są sprawdzane i oceniane przez lektora. Testy te są obowiązkowe dla każdego słuchacza. O przyjęcie na kurs może ubiegać się osoba, która ukończyła u nas kurs Higher Intermediate B1+ i otrzymała certyfikat jego ukończenia, lub osoba, która napisała test kwalifikacyjny na wymaganą ilość punktów i przeszła pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną.

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne oraz szereg kartkówek. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie Zaawansowanym B2+.

Podręcznik: Ready for FCE (Macmillan)

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych
(podzielonych na 2 semestry po 60 godzin).