Angielski – przygotowanie do matury rozszerzonej (B2) – 100 godz. w roku

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą przystąpić do matury rozszerzonej z języka angielskiego. Kurs składa się z dwóch podstawowych elementów: powtórzenia gramatycznego i przygotowania ustnego. Program kursu obejmuje przede wszystkim całościowe powtórzenie materiału gramatycznego, rozwiązywanie przykładowych testów oraz przygotowanie do części ustnej egzaminu, tzn. przygotowywanie i powtarzanie scenek sytuacyjnych, dialogów i dłuższych wypowiedzi ustnych. Kurs obejmuje także poszerzanie słownictwa. Opiera się na materiałach przygotowanych przez szkołę i jest dostosowany do potrzeb słuchaczy.

Kurs obejmuje 100 godzin lekcyjnych
(od października do końca kwietnia)