Upper Intermediate - zaawansowany (B2) - Szkoła Języków Obcych Progres

Upper Intermediate – zaawansowany (B2)

Kurs dla osób, które ukończyły w Progresie poziom Higher Intermediate B1+ lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganą ilość punktów. Kurs przeznaczony dla osób, które nie planuja zdawania egzaminu na poziomie B2. Materiał gramatyczny obejmuje poszerzenie zagadnień poznanych na wcześniejszych poziomach w tym znajomość wszystkich czasów gramatycznych, strony biernej, następstwa czasów, wszystkich okresów warunkowych, konstrukcji used to, be going to, wish, get / have sth done, czasowników modalnych (present i past). Materiał leksykalny obejmuje rozszerzenie słownictwa poznanego wcześniej oraz dalsze rozwijanie sprawności językowych umożliwiających porozumiewanie się w większości sytuacji życia codziennego. Materiał leksykalny realizowany na kursie obejmuje również słowotwórstwo, wyrażenia idiomatyczne, eufemizmy, slang. Kurs rozwija też umiejętność pisania i obejmuje takie zadania jak pisanie listów, recenzji książek i filmów, dziennika, dialogu, opis miejsca i osoby.

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne oraz szereg kartkówek. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie Zaawansowanym B2+.

Podręcznik: Innovations Upper Intermediate (Heinle)

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych
(podzielonych na 2 semestry po 60 godzin).

Grafik kursów B2 Upper Intermediate:

Poziom Termin Godz. Kod grupy
B2 Upper IntermediateCz17:15930 komunikacja B1/B2Trwają zapisy
B2 Upper IntermediatePn Sr16:5090Zostały 2 wolne miejsca
B2 Upper IntermediateSo09:3095so (ogolny i FCE)Trwają zapisy
B2 Upper IntermediateWt16:45922 Trwają zapisy
B2 Upper IntermediateWt Cz17:3093Zostały 2 wolne miejsca

Lektorzy w grupach mogą się zmienić. Ostatnia aktualizacja grafika: 2018-07-21 20:31:00