Proficiency (C2) | Szkoła Języków Obcych Progres

Proficiency (C2)

Kurs przygotowujący do egzaminu Cambridge ESOL CPE (C2) przeznaczony jest dla osób, które chcą zdawać egzamin w najbliższej sesji letniej i są przygotowane na to, by poświęcić sporo czasu na pracę własną. Kurs obejmuje pracę z podręcznikiem i pracę z testami na zajęciach z lektorem, bieżące prace domowe (zadawane przez lektora na każdych zajęciach) oraz tak zwane testy domowe, cotygodniowy zestaw ćwiczeń testowych, które każdy słuchacz ma obowiązek samodzielnie rozwiązać w domu, a które są sprawdzane i oceniane przez lektora. Testy te są obowiązkowe dla każdego słuchacza. O przyjęcie na kurs mogą ubiegać się osoby, które uzyskały certyfikat ukończenia kursu Post Advanced w Progresie, zdały egzamin na poziomie C1 w czerwcu br. z wynikiem A lub B lub osoby, które zaliczą pisemny test kwalifikacyjny na wymaganą ilość punktów i przejdą pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. Pozostałe osoby oraz osoby, które zdały egzamin na poziomie C1 wcześniej lub z wynikiem C będą kierowane na kurs Post Advanced, a dopiero w następnym roku na kurs CPE.

Podręcznik: New Proficiency Masterclass (Oxford)

Grafik kursów C2:

Poziom Termin Godz. Kod grupy
C2 ProficiencySo09:30805so CPETrwają zapisy

Lektorzy w grupach mogą się zmienić. Ostatnia aktualizacja grafika: 2018-06-23 20:31:09