Beginners – początkujący (A1) | Szkoła Języków Obcych Progres

Beginners – początkujący (A1)

Kurs dla osób początkujących A1. Materiał gramatyczny obejmuje znajomość trzech czasów (Present Simple, Present Continuous, Past Simple) oraz wprowadzenie do czasu Present Perfect, konstrukcję be going to oraz czasowniki modalne can, must, should, stopniowanie przymiotników, podstawowe przyimki. Słownictwo obejmuje podstawowe dziedziny życia, np. opis miejsca, osoby i rzeczy, narodowości, zdrowie, zawody, rodzina oraz tak zwany „social English”, tzn. umiejętność posługiwania się językiem we wszystkich sytuacjach życia codziennego, takich jak przedstawianie się, robienie zakupów, zamawianie posiłku, kupowanie biletów, rezerwacja hotelu/samolotu.

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne oraz szereg kartkówek. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie Pre-Intermediate A2 (słabo zaawansowanym).

Podręcznik: English File Elementary third edition (Oxford)

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych
(podzielonych na 2 semestry po 60 godzin).

Grafik kursów A1:

Poziom Termin Godz. Kod grupy
A1 BeginnersSo09:3006soTrwają zapisy

Lektorzy w grupach mogą się zmienić. Ostatnia aktualizacja grafika: 2018-06-23 20:31:09