Business English

Kurs idealnie sprawdzi się dla dorosłych, którzy pracują już w otoczeniu
biznesowym lub planują rozpocząć pracę. W trakcie trwania szkolenia
wprowadzana jest tematyka biznesowa w oparciu o teksty i ćwiczenia, filmy
oraz nowe komponenty cyfrowe. Kurs poprzez naukę języka rozwija ważne
umiejętności życiowe, które w przyszłości pomogą słuchaczom funkcjonować w
środowisku zawodowym. W trakcie trwania zajęć kładziemy nacisk na
poszerzanie słownictwa ogólnego o elementy języka biznesowego między innymi
z zakresu negocjacji, prezentacji, HR, zarządzania i obsługi klienta.
Kursanci magą brać udziału w dyskusjach, odgrywają scenki, ćwiczą rozmowy z
gruntu zawodowego, telefoniczne, przeprowadzają rozmowy rekrutacyjne,
przygotowują prezentacje itp.
Kursy Business English to przede wszystkim rozwijanie umiejętności
rozumienia sprawności mówienia się w języku angielskim. Poprzez ciekawe
teksty i autentyczne studia przypadków student zapoznaje się z aktualnymi
trendami biznesowymi. Kurs jest proponowany na 4 poziomach zaawansowania A2,
B1, B2 oraz C1.

Podręcznik: In Company, Macmillan (na poziomach A2-B2)

Zobacz grafik zajęć