Komunikacja – Coffee&Chat | Szkoła Języków Obcych Progres

Komunikacja – Coffee&Chat

90 godzinny kurs oparty jest na nauczaniu języka na bazie wybranego tematu do dyskusji w oparciu o materiały audiowizualne, na podstawie których wprowadzane i ćwiczone jest również słownictwo oraz istotne struktury. Szkoła  proponuje zajęcia  zajęcia z lektorem polskim lub z native speaker’em.