Kurs ESP - Legal English - Szkoła Języków Obcych Progres

Kurs ESP –  Legal English

Poziom kursu: B1/B2

45 godzinny kurs dla osób związanych z branżą prawniczą lub chcących poszerzyć swoją znajomość języka prawniczego, obejmujący takie tematy jak: Employment Issues, Employment Contracts, Agreements, Taxes, Real Estate, Import – Export, Crime.

Na kursie wprowadzone i ćwiczone jest słownictwo prawnicze dotyczące między innymi: prawa pracy, prawa spółek, prawa własności, podatków,  prawa międzynarodowego oraz typowe dla języka angielskiego struktury.

Duży  nacisk położony jest na ćwiczenie komunikatywnego aspekt języka i korespondencję. Słuchacze uczą się reagowania w typowych sytuacjach, prowadzenia rozmów w sprawie zatrudnienia i rekrutacji pracowników, mediacji, negocjowania warunków oraz swobodnego wypowiadania się na tematy współczesnych aspektów przestępczości i terroryzmu. Zapoznają się także ze sposobami tworzenia różnorodnych form pisanych, głownie listów formalnych i pism urzędowych.

Kurs prowadzony jest w oparciu o podręcznik: English for Special Purposes: Legal Module oraz materiały autentyczne  i autorskie przygotowywane przez lektora.

Grafik kursów Legal English

Brak terminów

Lektorzy w grupach mogą się zmienić. Ostatnia aktualizacja grafika: 2018-07-21 20:31:00