Kurs ESP - Medical English - Szkoła Języków Obcych Progres

Kurs ESP –  Medical English

Poziom kursu: B1/B2

45 godzinny kurs dla osób związanych z branżą medyczną lub chcących rozszerzyć swoją znajomość słownictwa medycznego np. w związku z wyjazdem za granicę.

Kurs  poświęcony  jest różnym zagadnieniom w obrębie języka medycznego obejmujący następujące tematy: Basic Medical Issues, Nutritional Issues Healthy Lifestyle, At the Hospital, Drugs Issues, Pregnancy, Traveller’s Diseases, The Future of Medicine.

Na kursie wprowadzane i ćwiczone jest specjalistyczne słownictwo medyczne oraz typowe dla języka angielskiego struktury. Główny nacisk położony jest na komunikatywny aspekt języka.  Słuchacze  uczą się reagowania w typowych sytuacjach, prowadzenia rozmów pacjent-lekarz, opisywania symptomów, umawiania wizyt, przepisywania i przyjmowania leków, oraz wypowiadania się na tematy związane z medycyną. Zapoznają się także ze sposobami tworzenia różnorodnych form pisanych, takich jak raporty, artykuły, emaile formalne i półformalne, listy motywacyjne czy notatki ze spotkań i seminariów.

Kurs prowadzony jest w oparciu o podręcznik: English for Special Purposes: Medical Module oraz materiały przygotowywane przez lektora.

 

Grafik kursów Medical English

Brak terminów

Lektorzy w grupach mogą się zmienić. Ostatnia aktualizacja grafika: 2018-07-21 20:31:00