42 630 28 80, 42 632 88 97, 600 010 189 info@progres.edu.pl

CAE

Advanced (C1)
Kurs Advanced przygotowuje do egzaminu Certificate in Advanced English (CAE) i przeznaczony jest dla osób z zaawansowaną znajomością języka angielskiego. Wymagana jest umiejętność swobodnego i poprawnego posługiwania się strukturami i słownictwem zbliżonymi do standardów akademickich. Kurs przygotowuje słuchacza do egzaminu organizowanego prze British Council w czerwcu danego roku szkolnego (w trybie rocznym).

Grafik kursów CAE:

Brak terminów

Lektorzy w grupach mogą się zmienić. Ostatnia aktualizacja grafika: 2017-12-16 20:31:23