CAE

Advanced (C1)
Kurs Advanced przygotowuje do egzaminu Certificate in Advanced English (CAE) i przeznaczony jest dla osób z zaawansowaną znajomością języka angielskiego. Wymagana jest umiejętność swobodnego i poprawnego posługiwania się strukturami i słownictwem zbliżonymi do standardów akademickich. Kurs przygotowuje słuchacza do egzaminu organizowanego prze British Council w czerwcu danego roku szkolnego (w trybie rocznym).

Grafik kursów CAE:

Brak terminów

Lektorzy w grupach mogą się zmienić. Ostatnia aktualizacja grafika: 2018-05-27 12:31:15