Blended Learning | Szkoła Języków Obcych Progres

Blended Learning

BLENDED LEARNING to mieszana forma kształcenia łącząca w sobie zalety
nauczania tradycyjnego, obejmującego zajęcia z lektorem oraz korzyści
płynące z nowoczesnych rozwiązań technologicznych służących
samodzielnej pracy słuchacza na platformie e–learningowej
przy jednoczesnym wykorzystaniu multimedialnych materiałów
dydaktycznych przygotowywanych przez Szkołę Progres.

Kurs Blended składa się z 16 godzin lekcyjnych prowadzonych w szkole z
lektorem – zajęcia 2 x w tygodniu po 2 godziny lekcyjne  oraz
10 godzin on–line na platformie e–learningowej.

Metoda Blended Learning pozwala słuchaczowi ćwiczyć, pogłębiać oraz
sprawdzać znajomość języka obcego przy jednoczesnym dostosowaniu
poziomu trudności i tempa nauki do jego indywidualnych potrzeb i
możliwości.

Kursy organizowane są na życzenie klienta.

Serdecznie zapraszamy!