42 630 28 80, 42 632 88 97, 600 010 189 info@progres.edu.pl

Słabo zaawansowany – A2

Kurs dla osób, które ukończyły w Progresie kurs dla początkujących A1 lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganą ilość punktów. Matariał gramatyczny obejmuje czasy teraźniejsze i przeszłe (Presente de Indicativo, Preterito Perfecto, Preterito Indefinido, Preterito Imperfecto), czas przyszły prosty, tryb rozkazujący, participio, gerundio, czasowniki ser / estar / haber. Materiał leksykalny dotyczy wydarzeń dnia codziennego, obejmuje słownictwo dotyczące domu i jego otoczenia, rodziny, przyjaciół, związków, turystyki i podróży, jedzenia, zakupów, ciała i wizyty u lekarza, opowiadania o przeszłości i przyszłości.

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne oraz szereg kartkówek. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie średnio zaawansowanym B1

Podręcznik: Nuovo Gente 2

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych
(podzielonych na 2 semestry po 60 godzin).

Grafik kursów A2:

Poziom Termin Godz. Kod grupy
A2 Słabo zaawansowanyPn Sr16:50H10Trwają zapisy

Lektorzy w grupach mogą się zmienić. Ostatnia aktualizacja grafika: 2018-01-20 20:30:51