Początkujący – A1 | Szkoła Języków Obcych Progres

Początkujący – A1

Kurs dla osób początkujących A1. Kurs obejmuje podstawy języka (od alfabetu, liczebników, dni tygodnia, itd.). Materiał gramatyczny obejmuje znajomość następujących zagadnień: zaimki (osobowe, wskazujące, względne, dzierżawcze, pytające) i ich szyk w zdaniu, rodzajniki (określone i nieokreślone), rodzaje (zgodność rzeczownika z przymiotnikiem), przyimki, stopniowanie przymiotników i przysłówków, zastosowanie czasowników ser, estar, hay (1, 2 i 3 koniugacja czasowników), czasy w trybie oznajmującym, przeszłe proste i złożone oraz przyszły prosty, liczebniki, następstwo czasów, peryfrazy, tryb rozkazujący. Słownictwo obejmuje podstawowe dziedziny życia, np. opis miejsca, osoby i rzeczy, narodowości, zdrowie, zawody, rodzina, godziny, pory dnia, jedzenie strony świata, itp. Kurs rozwija również umiejętność posługiwania się językiem we wszystkich sytuacjach życia codziennego, takich jak przedstawianie się, robienie zakupów, zamawianie posiłku, kupowanie biletów, rezerwacja hotelu/samolotu.

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne oraz szereg kartkówek. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie słabo zaawansowanym A2

Podręcznik: Aula 1

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych
(podzielonych na 2 semestry po 60 godzin).

Grafik kursów A1:

Poziom Termin Godz. Kod grupy
A1 PoczątkującyPn Sr18:30H02Trwają zapisy
A1 PoczątkującySr14:45Sp Łupkowa- hiszpański (Śr.14.45)Trwają zapisy

Lektorzy w grupach mogą się zmienić. Ostatnia aktualizacja grafika: 2018-06-19 12:31:03