Medyczne | Szkoła Języków Obcych Progres

Medyczne

Kursy językowe dla lekarzy, pielęgniarek, służby zdrowia

Kurs angielskiego medycznego? Niemiecki dla lekarzy? Zapraszamy na specjalistyczne kursy językowe z terminologią medyczną – dla lekarzy, pielęgniarek i studentów medycyny. Szczególnie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty kursów językowych przygotowujących do zdania egzaminów specjalizacyjnych i doktoranckich oraz do podjęcia pracy za granicą. Nasza oferta skierowana jest do lekarzy i personelu medycznego oraz studentów kierunków medycznych. Kursy są przeznaczone dla osób, które noszą się z zamiarem podjęcia pracy w zawodzie w Niemczech lub podjęcia specjalizacji lekarskiej w niemieckim szpitalu. Celem kursu jest rozwój umiejętności praktycznej komunikacji z pacjentem w języku niemieckim, komunikowania się w codziennych sytuacjach klinicznych jak i opanowanie słownictwa fachowego niezbędnego w wykonywaniu zabiegów i procedur medycznych oraz umożliwiającego korzystanie z niemieckojęzycznej literatury medycznej. Na zajęciach poznamy także niemiecki system służby zdrowia, organizację szpitala, diagnostykę instrumentalną, opis chorób pacjenta, przygotowanie i prezentację wykładów specjalistycznych oraz pisanie aplikacji (tematyka uzależniona jest od poziomu znajomości języka). Kursy przygotowują także do zdania specjalistycznego egzaminu między-narodowego na poziomie B2 – telc Deutsch B2-C1 Medizin.

Oferujemy miesięczne kursy języka niemieckiego dla studentów medycyny lub lekarzy, doskonalące umiejętność posługiwania się językiem niemieckim ogólnym oraz zawodowym.

Planowane rozpoczęcie zajęć: do ustalenia

Kurs jest dedykowany słuchaczom, którzy mają podstawową znajomość języka niemieckiego ogólnego na poziomie A2 (zajęcia prowadzone po niemiecku). Zapewniamy:

małe grupy (4-6 osób),

– duży nacisk na mówienie,

– wszelkie materiały dydaktyczne w cenie.

CENA 410 zł (16 godzin lekcyjnych)

ZAPISY w sekretariacie szkoły PROGRES

Oferujemy także:

– kursy prowadzone w trybie stacjonarnym, obejmujące 60 jednostek lekcyjnych realizowanych w ciągu 15 tygodni. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.

– koszt kursu w grupie 9-12 osób: 845 zł, cena po 15% rabacie – 720 zł

– koszt kursu w grupie 5-8 osób: 1060 zł, cena po 15% rabacie – 900 zł

Najbliższa edycja kursu rozpoczyna się w drugiej połowie października.

Posiadamy w ofercie także kursy typu blended learning (mieszane stacjonarne i e-learning), 40 godzin w trybie stacjonarnym w małej grupie (5-8 osób) oraz 20 godzin zajęć indywidualnych (2-3 osoby) na platformie e-learningowej z lektorem.

– koszt kursu w grupie 5-8 osób: 1690 zł (1436 zł z 15% rabatem).