Mittelstufe I – B2+ | Szkoła Języków Obcych Progres

Mittelstufe I – B2+

Kurs Mittelstufe I B2+ jest przeznaczony jest dla osób, które zdały egzamin B2 lub są na tym poziomie językowym. Kurs obejmuje pracę z podręcznikiem oraz pracę z szeregiem materiałów dodatkowych opracowanych przez Progres oraz bieżące prace domowe (zadawane przez lektora na każdych zajęciach). Celem kursu jest opanowanie wszystkich sprawności językowych na poziomie B2+ oraz zapoznanie słuchaczy z formułą egzaminu na poziomie C1 i typowymi zadaniami egzaminacyjnymi.

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne oraz szereg kartkówek. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie Mittelstufe II (C1)

Podręcznik: Em neu Abschlusskurs (Hueber)

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych
(podzielonych na 2 semestry po 60 godzin).

Cena: 885 zł (za semestr)

Grafik kursów B2+ Mittelstufe I:

Brak terminów

Lektorzy w grupach mogą się zmienić. Ostatnia aktualizacja grafika: 2018-06-19 12:31:03