42 630 28 80, 42 632 88 97, 600 010 189 info@progres.edu.pl

Niemiecki-przygotowanie-do-matury-rozszerzonej-b2-100-godz-w-roku

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą przystąpić do matury rozszerzonej z języka niemieckiego. Kurs składa się z dwóch podstawowych elementów: powtórzenia gramatyczno-leksykalnego i przygotowania ustnego. Program kursu obejmuje przede wszystkim całościowe powtórzenie materiału gramatycznego i leksykalnego, rozwiązywanie przykładowych testów, ćwiczenie różnych form pisemnych wymaganych na egzaminie oraz przygotowanie do części ustnej egzaminu, tzn. przygotowywanie i powtarzanie scenek sytuacyjnych, dialogów i dłuższych wypowiedzi ustnych. Kurs obejmuje także poszerzanie słownictwa. Opiera się na materiałach przygotowanych przez szkołę i jest dostosowany do potrzeb słuchaczy.

Kurs obejmuje 100 godzin lekcyjnych (od października do końca kwietnia)