Początkujący – A1 | Szkoła Języków Obcych Progres

Początkujący – A1

Kurs na poziomie początkującym A1.

Materiał leksykalny obejmuje podstawowe dziedziny życia: opis osób, miejsc, rzeczy, najważniejszych codziennych czynności, narodowości, zawody, rodzinę, lokalizację w przestrzeni, pytanie o drogę, podróże, rezerwowanie pokoju hotelowego, samopoczucie, części ciała, ubrania, dokonywanie zakupów, zamawianie posiłków w restauracji, opis pogody i in.

Materiał gramatyczny obejmuje znajomość czasu teraźniejszego (formy regularne i najważniejsze nieregularne, czasowniki zwrotne), czasu przeszłego passato prossimo, rodzajników określonych, nieokreślonych oraz cząstkowych, zaimków wskazujących, pytających, przymiotników dzierżawczych, przyimków prostych i złożonych z rodzajnikiem, form rzeczowników i przymiotników w liczbie poj. i mn., tworzenia niektórych przysłówków, zaimków dopełnienia bliższego.

Kurs rozwija umiejętność posługiwania się językiem w najważniejszych sytuacjach życia codziennego, wprowadza też elementy kultury i cywilizacji, takie jak podstawowe wiadomości z geografii Włoch, kuchni włoskiej oraz włoskich zwyczajów, świąt i związanych z nimi tradycji.

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne oraz szereg kartkówek. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie słabo zaawansowanym A2

Podręcznik: Allegro 1 (Edilingua)

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych
(podzielonych na 2 semestry po 60 godzin).

Grafik kursów A1:

Brak terminów

Lektorzy w grupach mogą się zmienić. Ostatnia aktualizacja grafika: 2018-06-19 12:31:03