42 630 28 80, 42 632 88 97, 600 010 189 info@progres.edu.pl

Słabo zaawansowany – A2

Kurs dla osób, które ukończyły w Progresie poziom początkujący A1 lub zaliczyły test kwalifikacyjny na wymaganą ilość punktów.

Materiał leksykalny obejmuje rozszerzenie słownictwa z dziedzin poznanych w trakcie I roku nauki, a także wyrażenia dotyczące cech charakteru i wyglądu, zainteresowań, opinii na temat otaczającej rzeczywistości, problemów socjalnych, zdrowia i samopoczucia, kariery zawodowej, sposobów spędzania wolnego czasu, korespondencji i konwersacji telefonicznej, wyrażeń idiomatycznych i in.

Materiał gramatyczny obejmuje rozszerzenie zagadnień poznanych w trakcie I roku nauki oraz czasy: imperfetto, trapassato prossimo i futuro semplice; tryby: imperativo, condizionale presente i gerundio; zgodność czasów w trybie oznajmującym; zaimki dopełnienia bliższego z czasem passato prossimo, zaimki dopełnienia bliższego oraz dalszego akcentowane i nieakcentowane, zaimki łączone (w zakresie podstawowym), zaimki wskazujące, stopniowanie przymiotników i przysłówków.

Kurs rozwija umiejętność posługiwania się językiem w wielu sytuacjach życia codziennego, opisywania otaczającej rzeczywistości oraz wyrażania opinii na najważniejsze tematy społeczne.

Elementy kultury i cywilizacji obejmują historię i zabytki wybranych miast we Włoszech, muzykę, telewizję i prasę włoską, przybliżenie włoskich zwyczajów.

W czasie semestru odbywają się testy gramatyczno-leksykalne oraz szereg kartkówek. W następnym roku można kontynuować naukę na poziomie średnio zaawansowanym B1

Podręcznik: Allegro 2 (Edilingua)

Kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych
(podzielonych na 2 semestry po 60 godzin).

 

Grafik kursów A2:

Brak terminów

Lektorzy w grupach mogą się zmienić. Ostatnia aktualizacja grafika: 2017-12-16 20:31:23