{:pl}Formy płatnosci{:}{:gb}Payment forms{:} | Szkoła Języków Obcych Progres

{:pl}Formy płatnosci{:}{:gb}Payment forms{:}

{:pl}

Opłaty za kursy można dokonywać gotówką lub kartą w sekretariacie szkoły bądź przelewem, wpisując swoje imię i nazwisko oraz dane szkoły:

Progres, ul. Pomorska 40 91-408 Łódź
numer rachunku: 63 2490 0005 0000 4500 8372 1205

Rabaty

5% rabatu mogą otrzymać:

  • słuchacze kontynuujący naukę w Centrum Językowym Progres,
  • słuchacze polecający naukę w CJ Progres znajomym i rodzinie (rabat udzielany przy wspólnym zapisie),
  • uczniowie i studenci uczelni wyższych publicznych i niepublicznych.
  • słuchaczom zapisanym na dwa kursy jednocześnie.

Rabaty nie są przyznawane na kursy poranne ani kursy wakacyjne.

{:}{:gb}

Course fees payments can be effected by cash at the school’s office or by transfer using the following school details:

Progres, 40 Pomorska St., 91-408 Łódź
Account number: 63 2490 0005 0000 4500 8372 1205

Discounts

5% discount for

  • Students who continue studies at Progres Language Center
  • Students who have recommend studying at Progres Language Center to their friends and family (discount granted when registering together),
  • Students of public and private higher education institutionsfor afternoon courses.
  • Students attending two courses at the same time.

It concerns the courses of the morning, from Monday to Friday.

{:}