{:pl}Promocje{:}{:gb}Promotions{:} | Szkoła Języków Obcych Progres

{:pl}Promocje{:}{:gb}Promotions{:}

{:pl}

Stałe rabaty na popołudniowe kursy językowe:

 • 5% rabatu przysługuje
  • słuchaczom kontynuującym naukę w Centrum Językowym Progres,
  • słuchaczom polecającym naukę w CJ Progres znajomym i rodzinie (rabat udzielany przy wspólnym zapisie),
  • uczniom i studentom uczelni wyższych publicznych i niepublicznych.
  • słuchaczom zapisanym na dwa kursy jednocześnie.

Przypominamy, że w cenie każdego kursu gwarantujemy bezpłatnie:

 • test oraz rozmowa kwalifikacyjna w j. obcym
 • konsultacje z metodykami
 • dostęp do platformy e-learningowej
 • wszystkie materiały dodatkowe
 • szczegółowy raport o wynikach w nauce
 • egzaminy próbne
 • dostęp do sali przeznaczonej do samodzielnej nauki
 • dostęp do biblioteki językowej
 • Wi-Fi

 

Zorganizujemy dowolny kurs językowy w Twojej firmie. Skontaktuj nas z działem HR.

{:}{:gb}

Permanent discounts on the afternoon language courses:

 • 5% discount for
  • Students who continue studies at Progres Language Center
  • Students who have recommend studying at Progres Language Center to their friends and family (discount granted when registering together),
  • Students of public and private higher education institutionsfor afternoon courses.
  • Students attending two courses at the same time.

Please remember that the price of each course includes the following for free:

 • Placement test and conversation
 • Consultations with methodology consultants
 • Access to the e-learning platform
 • All the additional materials
 • Detailed report on learning progress
 • Mock exams
 • Access to the self-study room
 • Access to the language library
 • Wi-Fi

We can organize any language course at your company. Give our contact information to your HR department.{:}